GLeague Depth Charts

Green: Euro, Yellow: Cotonou